Nieuwe energieregulering in Vlaanderen: zonnepanelen verplicht voor grootverbruikers.

In een recente beweging naar duurzame energieoplossingen heeft de Vlaamse regering, onder leiding van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), een opvallende maatregel aangekondigd. Honderden bedrijven en publieke instellingen in Vlaanderen worden verplicht om voor 30 juni 2025 zonnepanelen te installeren. Deze regelgeving richt zich op panden met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 1.000 megawattuur – equivalent aan het verbruik van circa 300 gezinnen. Voor overheidsgebouwen, inclusief scholen en zorginstellingen, geldt een drempel van 250 megawattuur.

 

Deze maatregel, aangekondigd twee jaar geleden, vereist dat naar schatting 2.500 bedrijfspanden en 1.300 overheidsgebouwen overgaan op het zelf opwekken van groene stroom. Op het moment van de aankondiging waren twee derde van deze daken nog niet voorzien van zonnepanelen.

Zonnepaneleninstallateurs waarschuwen dat voor complexere installaties de tijd dringt om de deadline te halen, met mogelijk forse boetes als gevolg. Bedrijven die de deadline missen, kunnen een boete verwachten van €400 per ontbrekende kilowattpiek, wat bij grote installaties kan oplopen tot miljoenen euro’s.

 

Desondanks is er geen sprake van dat deze boetes de verplichting tot het opwekken van groene stroom opheffen. De verplichting blijft van kracht, ook na het betalen van een boete, wat extra sancties kan betekenen voor nalatige partijen.

 

Experts adviseren bedrijven om niet enkel te voldoen aan de minimumvereisten voor 2025, maar om ook vooruit te kijken naar toekomstige verhogingen van deze normen. In 2030 moet elke vierkante meter dakoppervlak minstens 18,75 wattpiek produceren, en dit cijfer stijgt verder naar 25 wattpiek in 2035.

 

Voor panden waar zonnepanelen moeilijk te installeren zijn, zoals daken die niet geschikt zijn of waar stabiliteitsstudies nodig zijn, moeten bedrijven overwegen om alternatieven te zoeken zoals grondpanelen, gevelpanelen, carports of zelfs drijvende systemen op water.

 

De boodschap is duidelijk: wacht niet langer. Het is nu het moment om te investeren in groene energie, niet alleen om aan wettelijke eisen te voldoen, maar ook om te profiteren van de momenteel lage prijzen voor zonnepanelen en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst.

 

De nieuwe regelgeving benadrukt het belang van zonne-energie, maar bij Powerbee geloven we dat ware duurzaamheid in energiebeheer verder gaat dan enkel het installeren van zonnepanelen,” zegt Dieter Broes, CEO van Powerbee. “Een geïntegreerde aanpak, waarbij energieverbruik, –opwekking en –opslag in samenhang worden bekeken, is cruciaal voor het optimaliseren van energie-efficiëntie en het minimaliseren van milieu-impact.”

 

 

Meer dan zonnepanelen

 

Moderne energiemanagementsystemen, zoals die Powerbee implementeert, bevatten vaak een combinatie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, maar ook geavanceerde oplossingen voor energieopslag en slimme technologieën voor energiemonitoring en -beheer. “Dit stelt bedrijven niet alleen in staat om te voldoen aan regelgeving, maar ook om hun energiekosten aanzienlijk te verlagen en hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken,” voegt Peeters toe.

 

 

De eerste stap: energiescan

 

Om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexiteit van modern energiebeheer, biedt Powerbee een uitgebreide energiescan aan. Deze scan is ontworpen om een gedetailleerd overzicht te geven van het huidige energieverbruik, de potentiële energiebesparingen en de optimale mix van energieoplossingen voor elke unieke situatie.

 

“De energiescan van Powerbee is vaak het startpunt voor bedrijven om te begrijpen waar hun grootste energie-inefficiënties liggen en hoe deze aan te pakken,” zegt Peeters. “Door deze inzichten kunnen bedrijven geïnformeerde beslissingen nemen over investeringen in technologieën die niet alleen economisch zinvol zijn, maar ook bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

 

 

Klaar voor de Toekomst

 

Met de dreiging van boetes en de verplichting om groene stroom op te wekken, wordt de noodzaak voor een strategische aanpak van energiebeheer duidelijker dan ooit. Powerbee helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een toekomstgericht energiebeleid dat inspeelt op de steeds veranderende technologische en regelgevende landschappen.

 

“Investeren in duurzame energieoplossingen is niet alleen een kwestie van voldoen aan de wet,” concludeert Broes. “Het is een strategische zet die bedrijven competitief houdt en hen voorbereidt op een groenere toekomst.”

 

Door de implementatie van geavanceerde energiebeheersystemen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen kunnen Vlaamse bedrijven en publieke instellingen niet alleen boetes vermijden maar ook een leidende rol spelen in de transitie naar een duurzamere economie.